લાલુને ૧૬-૧૬ બિમારીનો ભરડોઃ એક પછી એક બિમારીનોઙ્ગ ઇલાજ | યેદિયુરપ્પાને આવતીકાલે 4 વાગ્યે શક્તિપ્રદર્શનનો સુપ્રીમનો આદેશ | મમતા સામે ભાજપ લાચાર | વજુભાઇ વાળાના નિવાસસ્થાને દેખાવો ૪૦ કોંગી આગેવાનોની અટકાયત | કર્ણાટકની: કૉંગ્રેસને સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચતા આવી ગયું આંખે પાણી! બદલવી પડી ત
Thursday July 19 2018
   
   
 
   
   
   
 
 
 About Us
Atal Savera keeps you in touch with news and opinions at Surat - and those back in India.
Over the years, the publication has grown into the leading voice for Surat and is today the publication of choice within this influential community. With all strong sections - we cover all the hard and soft news the diaspora needs, and the entertaining and informative feature stories it wants.
Atal Savera has print editions for Daman & Surat City, the paper distributed across the Surat - and an online edition for those who just cannot wait for the latest edition. Instead of crowding the newsstands, you can read it in the comfort of your home. On paper, the Web or both.
 
 
 
 
   
 
 
Home | About Us | E-Paper | DAVP Tarrif | Advertise with Us | Inquiry | Contact us
® All Rights Reserved : Atal Savera
Designed by : Setblue